Connect


 • Het programma Connect WINGG richt zich op de vroege detectie van en snelle interventie bij de eerste tekenen van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen, jongeren en hun zorgfiguren.

  Vroegdetectie en vroeginterventie (VD-VI) gebeurt in verschillende West-Vlaamse organisaties en sectoren. Connect WINGG streeft naar verbinding tussen deze activiteiten en wil - waar nodig - zorgen voor een eenvoudige overgang naar gespecialiseerde behandeling.

  Binnen Connect WINGG zetten 4 specifieke deelwerkingen in op VD-VI: VDIP, ODET, IMH-ambassadeurs en vroeginterventie verslaving.

 • Vroeg Detectie en Interventie bij Psychiatrische problemen

  Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een zorgwekkende verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een (beginnende) psychose of een andere psychiatrische problematiek.

  Doelgroep

  De VDIP-werking richt zich tot jonge mensen (14-24j) met een psychiatrische kwetsbaarheid, die moeilijk toeleidbaar zijn naar hulpverlening en waar er een zorgwekkende ontwikkeling is van psychiatrische symptomen.

  Doelstelling

  Om te voorkomen dat iemand (nog verder) in een crisis raakt, kan er de VDIP-werking worden ingeschakeld. VDIP wordt voornamelijk ingezet bij jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 24 jaar om hen te ondersteunen in hun herstel. Met hulp van de VDIP-werking leren jongeren hoe ze hun leven weer kunnen oppakken met school, hobby's, vrienden en vrije tijd. Ook het herstellen van het contact met de ouders is van belang.

  Het VDIP-team biedt ook advies in het zoeken naar gepaste begeleiding/behandeling voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten. VDIP wil de alertheid (detectie) voor een psychiatrische problematiek vergroten en streeft naar een positieve beeldvorming.

  Contactgegevens

  Eerstelijnszones Brugge en WE40 - via het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) - elke werkdag (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) bereikbaar van 9u30-12u30 en van 13u-16u op 050/44.67.70. 

  Eerstelijnszones Oostkust en Houtland-Polder - via het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) - elke werkdag (uitgezonderd woensdag- en vrijdagnamiddag) bereikbaar van 9u-12u en van 13u-16u op 050/97.70.10. 

  Eerstelijnszones Oostende-Bredene en Westkust-Polder - via het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) - op maandag en donderdag bereikbaar van 8u30-12u30 en van 13u-17u en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30-12u30 op 059/40.26.94. 

  Zuid-West-Vlaanderen via CGG Mandel en Leie op 056/23.00.23. 

  Regio Roeselare via CGG Largo op 051/25.99.30.

  Regio Ieper via CGG Largo op 057/21.99.86. 

  ODET - Ouders met Druggebruik Expertise Team

  ODET is een expertise team voor iedereen die in contact komt met kinderen waarvan de ouders drugs gebruiken. ODET heeft als doel het helpen veilig stellen van de ontplooiingskansen van kinderen tot 14 jaar waarvan de ouders drugs gebruiken. Om dit doel te bereiken werkt ODET voornamelijk via intermediairen en (zwangere) ouders.

  Het aanbod van ODET bestaat uit 2 niveaus:

  Casusgebonden niveau                                             Niet-casusgebonden niveau

  • Advies en consult                                                         • Training
  • Vorming en deskundigheidsbevordering                      • Kortdurende interventies
  • Coaching                                                                      • Sensibiliseren

  ODET heeft de mogelijkheid om mobiel te werken.

  Stel een vraag aan ODET

  Telefonische permanentie

  Op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u en donderdagnamiddag van 13u tot 16u kan u ODET rechtstreeks telefonisch bereiken op het algemeen nummer: 051/43.29.93.

  Via mail

  algemeen.odet@wingg.be

  Infant Mental Health (IMH) ambassadeurs

  In het streven naar een optimale zorg voor (ongeboren) baby’s en zeer jonge kinderen in West-Vlaanderen zetten de IMH-ambassadeurs in op sensibilisering en deskundigheidsbevordering bij professionelen die zorg dragen voor jonge kinderen en hun gezin. Werken vanuit de ouder-kind relatie staat hierbij centraal. Daarnaast is het van groot belang om jonge kinderen die een risico lopen op ontwikkelings- en/of emotionele problemen vroeg te detecteren en in te zetten op vroege interventie. Een Infant Mental Health-ambassadeur streeft ernaar om beide doelstellingen te bereiken door het implementeren van de IMH-visie.

  Contactgegevens

  Lotte Soete - lotte.soete@wingg.be - 0472/43.64.58

  Katja Wydhooge - katja.wydhooge@wingg.be - 0476/35.54.15

   

  Vroeginterventie verslaving

  De werking 'Vroeginterventie verslaving' biedt een groepsgebonden of individueel psycho-educatief programma voor jongeren met riskant of problematisch middelengebruik met als doel vroegtijdig in te grijpen, met name voor er sprake is van afhankelijkheid van alcohol en/of andere middelen. Met het programma willen we de jongere motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering: jongeren doen nadenken over hun gebruik en de gevolgen van dit gebruik op hun leven, hun toekomst, hun omgeving,… om op die basis hun beslissing te herzien en op die manier risico’s voor en van gebruik te verminderen.

  Doelgroep zijn adolescenten/jongvolwassenen (12 tot 23j) in een fase van (moeilijke) identiteitsontwikkeling waarbij er nog voldoende gezonde levensdomeinen zijn maar er wel een risicovol middelengebruik is en waarbij het middelengebruik het risico op uitval op verschillende levensdomeinen vergroot. Betrokkenheid van ouders of context is een meerwaarde maar de afwezigheid daarvan is geen exclusiecriterium.

 • Folder Connect - ODET

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×