Crosslink


 • Het programma CROSSLINK heeft als doelstelling om voor partners uit de hele provincie consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context en om de intersectorale uitwisseling van expertise aan te moedigen.

  Het programma CROSSLINK bestaat uit 2 luiken:

  - Consult en advies: in laagdrempelige regionale antennepunten kunnen deskundigen uit de niet-gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorg (eerste lijn, huisartsen, CLB, jeugdhulpvoorzieningen en -verwijzers, pediaters, algemene ziekenhuisdiensten, CAW, ...) vragen stellen over kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een probleem inzake geestelijke gezondheid. Zie de pagina 'contact'.

  - Vorming en deskundigheidsbevordering: in een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ...

   

 • Consult en advies

  In een collegiaal consult bieden we casusgebonden ondersteuning aan hulpverleners met vragen rond dectectie en interventies bij kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychische problematiek via:  

  • een telefonische permanentielijn, bemand door medewerkers van een CGG en CAR op vaste dagen en uren
  • een teamondersteuning in jouw voorziening

  Daarnaast bieden we systematische teamondersteuningen (gratis) voor de residentiële jeugdhulpvoorzieningen.

  • Op regelmatige tijdstippen gaan GGZ-medewerkers langs in residentiële jeugdhulpvoorzieningen om gezamenlijk hulpvragen uit te klaren met als doel om de competenties en de draagkracht van het personeel van de jeugdhulpvoorziening in het omgaan met psychiatrische problematiek te vergroten.
  • Dit kan aan de hand van het bespreken van casussen waar het team op vastloopt.
   De bedoeling van deze samenkomst is om terug verder te kunnen met deze casus. 
  • Dit wordt gerealiseerd door tijdens de teamondersteuningen in verschillende stappen te gaan werken. 
   • De perspectieven van elk teamlid, tav de casus, worden via een specifieke methodiek in kaart gebracht.
   • Er wordt een analyse gemaakt en afgetoetst aan theorieën, concepten die een verklaring kunnen bieden voor datgene wat aan het gebeuren is/wat doet vastlopen.
   • Er wordt samen gezocht naar nieuwe, andere handvatten die terug opening kunnen geven tot iets nieuws, anders dan voorheen ...

  Meer info? neem contact op met sandra.vandenberghe@wingg.be

  Vorming en Deskundigheidsbevordering

  In een provinciaal knooppunt willen we professionelen ondersteunen in de zoektocht naar vormingen, trainingen, intersectorale uitwisselingen, intervisies, ...omtrent geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren en hun context. We doen dit door zelf vormingen, studiedagen, personeelsuitwisselingen, ... te organiseren maar willen ook een informatieve rol opnemen in het aanbod bij onze netwerkpartners. 

  Zo ontwikkelden we zelf een aantal vormingspakketten die we in jouw voorziening, dienst kunnen komen geven: Basisinterventies bij kinderen, jongeren met een (vermoeden van een) psychische problematiek, Hechtingsproblemen in een leefgroep, ASS of ASS gerelateerde symptomen uitgespit, Infant Mental Health, Omgaan met ouders met een psychische problematiek en Zelfzorg.  
  In samenwerking met onze netwerkpartners organiseren we regelmatig webinars. Bekijk onze agenda voor meer info

  Interessante vormingsdiensten in onze provincie: 

  Daarnaast organiseren we in het kalenderjaar 2023 een nieuwe STENT-reeks. Dit is een gedegen opleiding van 10 dagen waarin medewerkers van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg heel praktijkgerichte én onderbouwde info geven over allerhande thema’s: depressie, eetstoornissen, ASS, psychose, KOPP, bedreigde persoonlijkheid, trauma … Er worden kaders, actuele wetenschappelijke modellen en concrete handvatten meegegeven van waaruit je het thema kunt benaderen. Tijdens de vormingsdagen is er veel ruimte om vragen te stellen en eigen casussen in te brengen. De vormingsdagen gaan telkens door op vrijdag in het VAC-gebouw (achterzijde station Brugge). De doelgroep bestaat uit leefgroepbegeleiders, contextbegeleiders en andere medewerkers uit de jeugdzorg. Er is plaats voor 16 deelnemers. De kostprijs bedraagt 500 euro (incl. syllabus en broodjeslunch). Interesse? Bekijk het volledige programma hier. Wil je graag inschrijven? Klik hier.

  Tot slot organiseren we jaarlijks Vreemdgaan-Wisselleren. Deze methodiek laat medewerkers kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf. 

  We moedigen organisaties aan om letterlijk (of digitaal) de deuren open te zetten en dit aanbod kenbaar te maken in de vorm van een vacature. Via onze splinternieuwe website www.vreemdgaan-wisselleren.be is een vacature aanmaken heel eenvoudig. Wij kijken uit naar je deelname!

   

   

   

 • KOPP/KOAP:(kinderen van ouders met een psychische problematiek/afhankelijkheidsproblematiek)

  Crosslink ondersteunt de provinciale werkgroep KOPP/KOAP. Van hieruit worden acties opgezet over de hele provincie. Zo werden er initiatieven genomen om een project op te starten tussen CLB/KOPP om leerkrachten rond deze thematiek te informeren op pedagogische studiedagen. In eerste instantie worden de basisscholen aangesproken, daarna zullen ook de secundaire scholen benaderd worden. Deze vormingen kunnen aangevraagd worden bij CLB's verbonden aan jullie school

  In de ganse provincie (met uitzondering van de regio Veurne) worden er casusgebonden intervisies gehouden waar er KOPP-casussen besproken kunnen worden:    

  • Regio Brugge-Oostende: contactpersoon: Frieda Van Aggelpoel (Nieuwland VZW)
  • Regio Roeselare-Tielt-Izegem: contactpersoon Pheadra Olivier (Sint-Jozef Pittem)
  • Regio Kortrijk: contactpersoon Anne Callewaert (CGG Mandel en Leie)
  • Regio Ieper: contactpersoon Leni Petralia (VOT Ons Tehuis)
  • Voor de Regio Veurne zijn wij op zoek naar iemand deze groep wil trekken.

  In onze provincie worden er ook KOPP/KOAP Doe-praat groepjes georganiseerd: 

  In samenwerking met Familieplatform willen wij jaarlijks een 3- daagse vorming organiseren voor iedereen die met deze doelgroep werkt of interesse heeft in deze doelgroep. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de kinderen, hoe bespreekbaar maken, hoe kinderen veerkrachtiger maken, plaats van Infant Mental Health in deze doelgroep, ... 

  Familieplatform ontwikkelde ook samen met het netwerk LIGANT een "op reis met kriebel" koffer. Een koffer vol methodieken om met KOPP/KOAP kinderen aan de slag te gaan.
  WINGG besloot 5 koffers aan te kopen en die uit te lenen aan diensten, voorzieningen die ze willen uitproberen. Meer info? 

  Wil je graag deze 'Op reis met Kriebel' koffer ontlenen, neem dan contact op met nele.demedts@wingg.be voor verdere info. 

          

   

 • Crosslink bestaat uit:

  Consult en advies

  Wil je consult en advies in hoe je als zorgverlener kan omgaan met geestelijke gezondheidthema's bij kinderen en jongeren?

  Telefonische permanentielijn:  

  • Noord-West-Vlaanderen via 051/69.10.60, bereikbaar op ma/di/woe/do van 10u30-12u30
  • Zuid-West-Vlaanderen via 051/69.10.61, bereikbaar op ma/di/woe/do van 10u30-12u30.

  Systematische teamondersteuningen in jouw jeugdhulpvoorziening: neem contact op met sandra.vandenberghe@wingg.be 

  Vorming en deskundigheidsbevordering

  Wilt u een vorming op maat van uw organisatie of bent u op zoek naar een vorming rond geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren of hun context: neem contact op met leonie.panen@wingg.be of 0488/827915.

   

 • In deze documenten vind je meer informatie over het crosslinkprogramma. 

  • Template intersectorale liaison en consult (CROSSLINK)
   Download
  • Template GGZ Outreach in de jeugdhulp
   Download
 • Folders

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×