Agression Replacement Training

De ART-training (Agression Replacement Training) bestaat uit 3 modules waaronder de sociale vaardigheidstraining, de boosheidscontrole training en het moreel redeneren. Dit is een effectieve methodiek om sociale vaardigheden aan te leren met de cognitief sociale leertheorie. De elementen hiervan zijn modeling, gedragoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training.

Het is een veelgevraagde training die zowel in groep als individueel aangeboden kan worden. Binnen WINGG voorzien we hoofdzakelijk een individueel aanbod omwille van de praktische noodzaak.

Verloop van aanmelding en opstart

                  Momenteel is er een AANMELDINGSSTOP tot en met 1 december 2024

  • Aanmelding gebeurt via aanmeldpagina met vermelding ART-aanvraag. Let op: er is een beperkte plaats (3) op de wachtlijst.

  • Er wordt vooraf een screeningsmoment ingepland.
  • Om volgende redenen wordt geadviseerd om geen ART op te starten:
  1. Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal
  2. Jongeren met een primaire antisociale problematiek (Kernpsychopathie)
  3. Het kind of de jongere is niet matuur genoeg om de training te doorlopen
  4. Het kind of de jongere heeft al een ART-training doorlopen
  5. Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
  6. Exclusieve verslavingsproblematiek
  7. Totaal gebrek aan motivatie bij de jongere

De jongere krijgt een individueel aanbod binnen de verschillende modules doorheen het ganse traject (+/- 10 sessies). De jongere wordt gemotiveerd om het geleerde toe te passen tussen de sessies in en geeft wekelijks opdrachten, feedback,…

Op een einde van de sessies wordt een diploma uitgereikt en krijgt het betrokken netwerk een eindverslag met de vroegsignaliseringskaart die samen met de jongere is opgemaakt.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij: 
Ann Dhaenens (0486 12 11 00)
Wannes Vandendriessche (0472 22 42 85)