02/12/2021
Terug naar overzicht

Basisvorming Suïcidepreventie in de Jeugdzorg

Als je werkt met jongeren is de kans groot dat je vroeg of laat in contact komt met het thema suïcidaliteit. Hoe ga je hier best mee om? Hoe kan je op tijd signalen oppikken? Hoe praat je over de zelfmoordgedachten? En hoe maak je een inschatting van de ernst van de situatie? Wat zijn basisprincipes in goede zorg voor een jongere die aan zelfmoord denkt?

Deze vorming richt zich specifiek tot personen die in de jeugdzorg werken.

Je kan je hier inschrijven

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×