01/03/2024
Terug naar overzicht

Met familie aan de slag

Samen met het Familieplatform organiseert het Netwerk Geestelijke Gezondheid op vrijdag 1 maart 2024 de vorming ‘Met familie aan de slag’.

 

De vorming bestaat uit drie onderdelen:

  1. Familiereflex: In dit onderdeel vertrekken we vanuit het waarom van het samenwerken in trialoog tussen hulpverlener, cliënt en naasten. We staan stil bij de vier fundamenten in het samenwerken met familie, namelijk de 4 pijlers van een familiebeleid: familie bejegenen, informeren, ondersteunen en betrekken. We kijken voor elke pijler hoe we dit concreet kunnen maken binnen de eigen organisatie / team. We leggen de link met de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten binnen de GGZ en geven een aantal inspirerende good practices mee als aanknopingspunten om in de organisatie verder mee aan de slag te gaan.
  2. Handvaten in het aan de slag gaan met familie-ervaringsdeskundigheid: de inzet van familie ervaringsdeskundigheid binnen de zorg is in opmars. In dit onderdeel staan we stil bij een aantal randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de inzet van familie-ervaringsdeskundigen binnen zorgorganisaties te doen slagen.
  3. Open Dialogue - samen verbindend luisteren en spreken. Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren. Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen. Deze bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek

 

Familiereflex en handvaten in het aan de slag gaan met FED wordt gegeven door Marieke Van Schoors, beleidsmedewerker Wetenschap en Zorgorganisaties, Familieplatform. Open Dialogue wordt gegeven door Dag Van Wetter, stafmedewerker en Open Dialogue compagnon bij vzw Psyche.

 

De vorming gaat door in CGG Mandel en Leie (Beverlaai 3B, 8500 Kortrijk). Onthaal wordt voorzien vanaf 8u30. We gaan van start om 9u en voorzien af te ronden tegen 12u.

De vorming is gratis. U kunt zich inschrijven via: https://forms.gle/j51n6giQEcrqxZga6

 

Flyer is hier terug te vinden

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×