08/02/2024
Terug naar overzicht

CGG Suïcidepreventie organiseert: Studiedag CGG-SP te Leuven

De Suïcidepreventiewerking van de CGG organiseert een Vlaamse studiedag met als thema "Suïcidaliteit: een uitdaging?!"

De studiedag zal in het teken staan van uitdagingen in het werken met suïcidale personen.

Wat bij personen met een verstandelijke beperking? Hoe gaan we om met het beroepsgeheim? Op welke manier kan ik cultuursensitief werken? Zijn er aandachtspunten bij personen met autisme? Wat bij chronisch suïcidale personen? ...

De studiedag in Kortrijk is reeds achter de rug. Maar hij wordt integraal opnieuw georganiseerd in Leuven op 8 februari 2024!
Meer info en inschrijven? Klik hier

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×