17/11/2022
Terug naar overzicht

Webinar 'Bedreigde Persoonlijkheid'

Onze persoonlijkheid is het geheel van onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen. Deze vormen een vast patroon en bepalen hoe we in het leven staan en met de mensen en gebeurtenissen om ons heen omgaan. Onze persoonlijkheid ontwikkelt zich over de jaren door een complex samenspel van aanleg en context en er kan bijgevolg heel wat mislopen in dit ontwikkelingsproces. In dit geval spreken we bij jongeren van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en later van een persoonlijkheidsstoornis. We spreken van een persoonlijkheidsstoornis wanneer je innerlijke beleving en je gedragswijzen je in conflict brengen met de wereld om je heen. Dit uit zich onder andere in de manier waarop je jezelf en anderen ziet en interpreteert, je emotionele reacties, je omgang met anderen en de mate waarin je je impulsen kan beheersen.
In de zorg- en welzijnssector worden we niet zelden geconfronteerd met cliënten met een persoonlijkheidsproblematiek. Omwille van de impact op de relatie is het voor de hulpverlener vaak een uitdaging een goed contact te vinden met deze cliënten.
In dit webinar willen we stilstaan bij het hoe en waarom van een bedreigde persoonlijkheid om van hieruit meer zicht te krijgen op hoe onze eigen manier van omgaan met deze vaak zeer kwetsbare mensen de hulpverleningsrelatie kan versterken.

Waar en wanneer?Donderdag 17 november 2022 van 9u30 tot 11u (online)

Spreker: Nausika Desmet - CGG Noord West-Vlaanderen

Organisatie: Crosslink (WINGG)

Prijs: 15 Euro

Wil je graag inschrijven? Klik hier

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×