Casusoverleg

Vanuit WINGG organiseren we casusoverleg. De bedoeling is om een jongere met een psychische problematiek, zijn of haar context en verschillende hulpverleners rond de tafel te brengen.

 

Tijdens het overleg proberen we stil te staan bij wat nodig is om een goed behandeltraject voor de jongere uit te werken. We doen dit door expertise uit te wisselen tussen verschillende partners, we leren van elkaar en bouwen een netwerk rondom jongeren. We gaan uit van het netwerk-idee, waarbij het geheel de som van de verschillende delen overstijgt. Out-of-the-box denken, gedeelde zorg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn hierbij vaak nodig.

 

Casusoverleg wordt georganiseerd in twee vormen. Bij crisisoverleg ligt de focus op een snelle opstart en het opbouwen van een netwerk, bij zorgoverleg staat continuïteit en overleg op langere termijn, bij jongeren met een complexe psychische problematiek, centraal.

 

Aanmeldingen gebeuren rechtstreeks via Tim Verbeke voor crisisoverleg en Thijs Veys voor zorgoverleg. In onderstaande folders vindt u de contactgegevens.

 

Klik hier voor de folder met informatie rond Crisisoverleg WINGG

Klik hier voor de folder met informatie rond Zorgoverleg WINGG