Crisis


AANMELDEN

Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40.

De medewerker van het Crisismeldpunt:

 

  • Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  • Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  • Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  • Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

 

 

WERKAFSPRAKEN

* De aanmelder informeert het kind/de jongere, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aanmelding en de verdere afspraken.

* De aanmelder blijft betrokken en in onderling overleg mee aan oplossingen werken.