Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe kan ik een crisissituatie aanmelden?

Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het Crisismeldpunt Minderjarigen op het nummer: 050/337740.

Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk: bv. het CLB of de huisarts.


Hoe kan ik aanmelden voor langdurige hulp aan huis?

Wanneer kinderen, jongeren en hun omgeving met de huidig aanwezige hulpverlening nood blijken te hebben aan een extra partner in de behandeling kan het mobiel team WINGG hiervoor instaan. 

 

Via de website kan de verwijzer samen met patiënt en zijn/haar context een aanmeldingsformulier invullen. Deze aanmelding wordt besproken op de teamvergadering van waaruit een advies volgt. Dit advies kan de start van een behandeling zijn of een alternatief tot verdere hulp. 

 

Aanmelden kan via het tabblad "Aanmeldingen" op onze website.