Diëtist met specifieke expertise in de doelgroep eetstoornissen voor het Multidisciplinair Ambulant Support Team (MAST)

Heb je ervaring in de behandeling van eetstoornissen en heb je zin om in een enthousiast team te ondersteunen in de zorg voor eetstoornissen bij kinderen en jongeren?

Neem dan zeker deze vacature even door!

 

 

 

Volledige vacature - Contract onbepaalde duur, 0,25 VTE

In het kader van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren werd voor de provincie West-Vlaanderen het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) voor kinderen, jongeren en hun context opgericht.

 

Vanaf 1 februari 2024 wordt een nieuw zorgtraject gelanceerd dat gericht is op kinderen, jongeren en jongvolwassenen die kampen met eetstoornissen.

 

In de eerste fase zullen volgende zaken opgestart worden:

 • Het versterken van de ambulante zorg voor eetstoornissen door terugbetaling te voorzien voor advies van een gespecialiseerde diëtist en/of begeleiding door een gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog.
 • Om jongeren met milde/matige eetstoornissen (t.e.m. 23 jaar) zo lang mogelijk in de eigen omgeving ambulant te ondersteunen en behandelen wordt in elke provincie een Multidisciplinair Ambulant Support Team (MAST) gecreëerd om de ambulante hulpverleners in de eerste en tweede lijn te ondersteunen of doorstroming naar residentiële zorg te faciliteren.

 

Het MAST is multidisciplinair samengesteld uit een kinder- en jeugdpsychiater, een arts (huisarts, pediater of arts-specialist in de interne geneeskunde), een diëtist en een klinisch psycholoog/orthopedagoog, allen met specifieke competentie, affiniteit en ervaring in de behandeling van eetstoornissen.

Het MAST biedt casusondersteuning en zorgt voor expertise-uitwisseling. Ook zorgcoördinatie bij moeilijke trajecten (op casusniveau) behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast zorgt het MAST voor inventarisatie en verbinding binnen het provinciale zorgaanbod voor eetstoornissen.

 

Als diëtist van het MAST werk je mee aan

 • het ontwikkelen van een snellere en betere kennis over eetstoornissen,
 • een meer toegankelijke zorg en uniforme aanpak van eetproblemen ongeacht de plaats van aanmelding,
 • het versterken van motiveringstechnieken om kinderen en jongeren met eetstoornissen in de zorg te krijgen,
 • het faciliteren van samenwerking tussen de verschillende hulpverlening (o.a. huisartsen, eerstelijnspsychologen,...),
 • ondersteunen in gerichte verwijzing.

 Je functie 

 • Je bent lid van het MAST en brengt er de specifieke diëtetische deskundigheid en ervaring met eetstoornissen in.
 • Je reikt casusgericht advies rond diëtetiek aan.
 • Je neemt deel aan de wekelijkse MAST-teamvergaderingen.
 • Je bouwt binnen het MAST mee een thematisch opleidingsaanbod uit op basis van de gedetecteerde adviesnoden.
 • Je verzorgt opleiding in samenwerking met de andere leden van het MAST en in de toekomst ook met de MAST van de expertisecentra, mede met behulp van (de draaiboeken van) Eetexpert vzw.
 • Je helpt de expertise van intermediairen (huisartsen, CLB’s, JAC, …) te vergroten, zowel via vorming, intervisies/overleg/netwerktafels als casusgebonden.

 

Je profiel

 • Je hebt een basisdiploma bachelor in de voedings- en dieetkunde.
 • Je bent een erkend diëtist en hebt (liefst ruime) klinische ervaring met eetstoornissen.
 • Je hebt bij voorkeur een bijkomende specifieke opleiding gevolgd m.b.t. eetstoornissen
 • Je werkt evidence based en volgens de draaiboeken van Eetexpert.
 • Je wil inspirerend en verbindend werken om de eetstoornissen problematiek beter te kunnen aanpakken.
 • Je bent expressief en je staat communicatief sterk.
 • Je staat open voor verandering en je bent bereid mee te werken aan een voortdurende verbetering van de zorg.
 • Je kan je expertise en visie beklijvend en duidelijk overbrengen en houdt er van andere hulpverleners in hun kracht te zetten.
 • Je bent leergierig, kan vlot logisch denken en kan goed het overzicht houden.
 • Je houdt ervan te pionieren en uitdagende paden te bewandelen.
 • Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
 • Je legt vlot contact met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een eetstoornis en hun ouders.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen. 

 

Ons aanbod

 • Je werkt in een team van experten in eetstoornissen, die even leergierig zijn als jij.
 • Je werkt in de boeiende en dynamische werkomgeving van het netwerk WINGG waar zorgkwaliteit en vernieuwing centraal staan.
 • Je krijgt de kans om je kennis en competenties te ontwikkelen en uit te dragen over de hele provincie.
 • Je werkt in een team waarin menselijke contacten, solidariteit en professionaliteit vooropstaan en zorgverlening en multidisciplinair werken hand in hand gaan.
 • Je werkt in verbinding met vele actoren in de zorg voor deze kinderen en jongeren.
 • Contract onbepaalde duur, 0,25 VTE (9,5u) bij één van de netwerkpartners, met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning volgens IFIC-barema 14.

 

 

 

Hebben we je interesse gewekt met deze vacature? Dan ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief, gericht aan Marie Deboutte (verantwoordelijke cluster Strong) via marie.deboutte@wingg.be, ten laatste op vrijdag 16/2/2024.

Bijkomende informatie over deze vacature, het netwerk en dit nieuw zorgtraject rond eetstoornissen kan steeds worden opgevraagd bij Marie Deboutte (tel 0478/662658). Neem zeker ook even een kijkje op onze website www.wingg.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×