Netwerk


WINGG (als netwerk) = een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

 

Deze zorgaanbieders zijn o.a. diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten.

 

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren. 

 

Een organigram van onze netwerkstructuur vind je via deze link.

De netwerkovereenkomst WINGG vind je via deze link. Zorgaanbieders die de missie en visie van het netwerk WINGG onderschrijven en zich willen bekendmaken als netwerkpartner nodigen we uit om dit document in te vullen en ondertekend aan de netwerkcoördinator te bezorgen.

Een overzicht van de partners die de netwerkovereenkomst WINGG reeds ondertekenden vind je binnenkort hier.