Nieuwsbrief maart 2018 online

Beste nieuwsbrieflezer, we zijn er ons van bewust, het is véél te lang geleden dat je via deze weg nog iets van ons hoorde. Als het een excuus mag zijn: we hebben echt niet stil gezeten...

Sinds de laatste nieuwsbrief werkten we keihard om de doelstellingen van de eerste 2 zorgprogramma's ten uitvoer te brengen, zijn 3 nieuwe zorgprogramma's goedgekeurd en opgestart, schreven we aan een breed gedragen netwerkovereenkomst en bouwden we steentje per steentje verder aan het netwerk WINGG. Ongetwijfeld zijn we u, lezer, tijdens één of meerdere van deze gevleugelde activiteiten tegen het lijf gelopen. We hopen dat het een waardevolle ontmoeting was en de samenwerking wat u ervan verwachtte. In wat volgt proberen we u als netwerkpartner mee te nemen in de ontwikkelingen van het voorbije jaar, zodat u een beter beeld krijgt van wat u kan verwachten van WINGG als netwerk en als zorgaanbieder. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief concrete vragen hebben, dan kan u ons bereiken via de contactpagina op onze website of op het Netwerkforum dat we eind mei opnieuw organiseren. Op die manier hopen we samen verder te kunnen bouwen aan WINGG als netwerk en ons zorgaanbod maximaal op elkaar te kunnen afstemmen, zodat we een stap dichter komen bij waar het uiteindelijk om draait: goede zorg bieden aan kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid en hun context. Gezamenlijk... want uiteindelijk zijn we allemaal WINGG.

Klik hier om de nieuwsbrief zelf te lezen.

Bijlages