Terug naar overzicht

Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren

De minister van Volksgezondheid besliste om de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische hulp voor alle leeftijden mogelijk te maken tot minstens het einde van 2022.

De West-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid (voor kinderen & jongeren en voor volwassenen) werken samen om deze laagdrempelige psychologische zorg toegankelijk en zo breed mogelijk bekend te maken.

 

WAAROVER GAAT HET? 

Terugbetaling van (video-)consultaties door klinisch psychologen of -orthopedagogen.

Vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige of chronische problematiek.

 

WAARVOOR KAN HET?

Lichte tot matige: angstige of depressieve gevoelens / gedrags-, sociale of emotionele problemen / misbruik van alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen.

 

HOE KAN JE ER BEROEP OP DOEN?

Na verwijzing door een arts voor maximum 4 sessies (max. 1x vernieuwbaar).

Persoonlijk aandeel cliënt = € 11,20 per sessie (of € 4 bij verhoogde tegemoetkoming).

 

WAT IS DE MEERWAARDE?

Snelle opstart van terugbetaalde sessies, voor alle leeftijden.

 

HOE VIND IK EEN EERSTELIJNSPSYCHOLOOG?

Een overzicht van de contactgevens van de klinisch psychologen en orthopedagogen die als eerstelijnspsycholoog werken vind je hier.

Aanmelden voor een eerstelijnspsycholoog kan:

- in Noord-West-Vlaanderen via het algemeen secretariaat op 0485/83.97.57.

- in Midden-West-Vlaanderen en de Westhoek via het algemeen secretariaat op 057/23.91.71.

- in Zuid-West-Vlaanderen door rechtstreeks contact op te nemen met de eerstelijnspsycholoog.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×