Terug naar overzicht

Een versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen

Een nieuwe stap in het openstellen van psychologische zorg voor de bevolking: (ten vroegste) vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg gecoördineerd versterkt voor het hele land. Middelen van het RIZIV worden verstrekt via de netwerken voor geestelijke gezondheid, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Deze nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheid heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggende psychische aandoening. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie.

De RIZIV-overeenkomst 'financiering van de psychologische functies in de eerste lijn' voorziet een belangrijke opdracht voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg. WINGG heeft alvast de intentie om de overeenkomst te ondertekenen in september 2021, waardoor de uitvoering ‘officieel’ kan opgestart vanaf oktober.
Voor de effectieve uitvoering moeten nog onduidelijkheden worden uitgeklaard en procedures worden uitgewerkt door het RIZIV en de federale overheid. Het netwerk wacht dan ook op meer informatie. Als we deze ter beschikking hebben zullen we gericht communiceren en de nodige acties ondernemen.

Voor meer informatie over de overeenkomst:

Klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen ook contact opnemen met hun kring en/of beroepsvereniging. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×