Terug naar overzicht

Zorgcontinuïteit tijdens de COVID-19 (corona)crisis

De WINGG-partners blijven ijveren voor zorgcontinuïteit tijdens de COVID-19 (corona)crisis.

Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.

 

Urgentiesituaties

In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).

Crisissituaties

Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen.

Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40).

De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding.

De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:

  • Vraagverheldering
  • Bevraging toestemming ouders en kind/jongere
  • Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.

Zorgwekkende situaties

In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij CROSSLINK met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid.

Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis.

Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:

  • Voor Zuid-West-Vlaanderen bereikbaar op 051/69.10.61 op di/woe/do van 10u30 tot 12u30.
  • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/do van 10u30 tot 12u30.
  • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET

Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×