AANMELDINGEN JOBS FAQ LINKS NIEUWS WAT? WIE?

CARE: Ampel

 

Ampel is een ambulante consulenten- en therapiewerking voor mensen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen én voor hun omgeving. Bij een vastgelopen situatie maakt Ampel een grondige beeldvorming op, waaruit hypotheses en adviezen voortvloeien om de vastgelopen situatie te deblokkeren. Ampel is gehuisvest in het CGG Prisma in Beernem.

Voor de coproductie WINGG-Ampel werden drie nieuwe medewerkers aangeworven: Jana Van Tuyckom (50%), Eveline De Windt (50%) en Lien Claes (80%). Zij zin binnen Ampel specifiek aan de slag voor kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose. De coördinatie vanuit Ampel gebeurt door Trees Vangansbeke. De dames zijn te bereiken op 050 78 15 77 of via jana.vantuyckom@wingg.be, eveline.dewindt@wingg.be, lien.claes@wingg.be en trees.vangansbeke@cggprisma.be. De aanmeldingsprocedure is terug te vinden op www.wingg.be of op www.ampel.be.

 

Aanmeldingen

Voor wie kan men aanmelden?

Een aanmelding kan gebeuren voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in de provincie West-Vlaanderen wonen. Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar wordt in samenwerking met de volwassenenwerking van Ampel bekeken wie de vraag opneemt.

 

Wie kan aanmelden?

  • Hulpverleners vanuit verschillende sectoren, die in hun hulpverleningstraject vastlopen met een kind/jongere met een verstandelijke beperking omwille van bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen

  • Ouders die vastlopen in het hulpverleningstraject van hun zoon/dochter met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Hoe kan men aanmelden?

Stap 1: Aanmelden kan telefonisch op het nummer 050 78 15 77. Eén van onze medewerkers luistert naar uw verhaal en doet een eerste telefonische screening.

Stap 2: Indien we op basis van het eerste beeld inschatten dat Ampel iets zou kunnen betekenen, vragen we om het aanmeldingsformulier via deze link of via www.ampel.be  te downloaden, in te vullen en terug te mailen naar aanmeldingen.ampel@wingg.be.

Stap 3: Eenmaal we het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, komt de vraag op de wachtlijst. De aanmelder krijgt hier een formele bevestiging van. Op het moment dat wij de begeleiding effectief kunnen opstarten, contacteren wij de aanmelder om een kennismakingsgesprek te plannen en wordt in samenwerking een concreet plan uitgetekend.Velden met een * zijn verplicht";