Crisisaanbod WINGG

Het programma Crisiszorg realiseert een samenwerking tussen ambulante en residentiële partners van de geestelijke gezondheidszorg en het Crisismeldpunt IJH in de provincie West-Vlaanderen. Het gaat daarbij om de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG Prisma, CGG Noord-West-Vlaanderen, CGG Largo, CGG Mandel en Leie), de residentiële afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KAS/AZ St Lucas, Jeugdkliniek/Kliniek St Jozef, De Korbeel/PZ H. Familie) en drughulpverlening (vzw Kompas). Voor wat de scharnierleeftijd betreft (16 tot 23 jaar) wordt afstemming gezocht met de bestaande hulpverlening voor (jong)volwassenen.

 

Wat?
Het programma Crisiszorg richt zich tot situaties waarbij snelle hulp (binnen 2 werkdagen) geboden dient te worden en er een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden aanwezig is bij het kind of de jongere.

Aanbod?
Het bestaande crisisaanbod binnen Integrale Jeugdhulp (crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang) wordt uitgebreid met het crisisaanbod van WINGG:
- Crisisconsult (eenmalig advies, telefonisch of ambulant of mobiel).
- Crisisinterventie (ambulant of mobiel, inschatting van de crisissituatie, binnen 2 werkdagen).
- Crisisbegeleiding (ambulant of mobiel, meerdere contacten, max. 4 weken).
- Crisisopname (nood aan een intensief, beveiligend crisisaanbod, max. 2 weken).

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40. De medewerker van het Crisismeldpunt:
- Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
- Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
- Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
- Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

Werkafspraken
- De aanmelder informeert het kind/de jongere, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aanmelding en de verdere afspraken.
- De aanmelder blijft betrokken en in onderling overleg mee aan oplossingen werken.

Bijlages