Operationele start CROSSLINK

Op 1 oktober 2017 start het programma CROSSLINK. Dit programma heeft als doelstelling om voor partners uit de hele provincie consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context en om de intersectorale uitwisseling van expertise aan te moedigen.

Meer info vind je via de flyer in bijlage of op de CROSSLINK-pagina.