CRISIS

Het crisisprogramma WINGG ging van start in september 2016. Acuut beleefde crisissituaties - waarbij de de draagkracht van een systeem overstegen wordt en waarbij er sprake is van een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij het kind of de jongere - kunnen beroep doen op acties binnen dit zorgprogramma. Specifiek aan de GGZ-crisis is dat deze iets anders vereist dan een hoofdzakelijk pedagogische aanpak, bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, psychose, eetstoornis of een ernstige gedragscrisis die oorzakelijk verbonden is met een onderliggende kinderpsychiatrische problematiek. 

We streven er naar de minst ingrijpende en meest kortdurende zorg aan te bieden voor de jongeren en hun context volgens de volgende principes:

* Hulpverleners zijn meestal in staat om samen met de betrokkenen een goede oplossing te zoeken zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn. De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse werking van hulpverlening.

* Vooraleer over te gaan tot een aanmelding, zoekt de aanmelder naar oplossingen die hijzelf kan bieden, in de reguliere hulpverlening en binnen de context en het netwerk van de cliënt.

* Wat ambulant kan, wordt best ambulant opgevolgd. Mobiel of residentieel worden enkel ingezet wanneer het noodzakelijk is.

 

De doelgroep van het crisisprogramma zijn kinderen en jongeren in een niet-levensbedreigende crisissituatie waarbij een respons binnen de 2 werkdagen vooropgesteld wordt. Bij urgentie (levensbedreigend, onmiddellijke actie vereist) wordt doorverwezen naar partners die dit kunnen opnemen.

 

AANBOD

Naast het bestaande crisisaanbod binnen Integrale Jeugdhulp (crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang) en GGZ (ambulante crisisgesprekken) is er een uitbreiding met het crisisaanbod vanuit WINGG:

* Crisisconsult (eenmalig advies, telefonisch of ambulant of mobiel).

* Crisisinterventie (ambulant of mobiel, inschatting van de crisissituatie, binnen 2 werkdagen).

* Crisisbehandeling (ambulant of mobiel, meerdere contacten, max. 4 weken).

* Crisisopname (nood aan een intensief, beveiligend crisisaanbod, max. 2 weken).

 

AANMELDEN

Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40. De medewerker van het Crisismeldpunt:

  1. Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  2. Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  3. Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  4. Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

 

WERKAFSPRAKEN

* De aanmelder informeert het kind/de jongere, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aanmelding en de verdere afspraken.

* De aanmelder blijft betrokken en in onderling overleg mee aan oplossingen werken.

 

MEER INFORMATIE?

In de bijlage kan je de template van het programma Crisiszorg WINGG lezen zoals die werd goedgekeurd door de interkabinettenwerkgroep (ikw) 'Taskforce GGZ kinderen en jongeren' in maart 2016.  

 

Bekijk de bijlage

Bekijk enkele foto's: