CROSSLINK

Het programma CROSSLINK (voorheen: Intersectorale consult en liaison) heeft als doelstelling om voor partners uit de hele provincie consult en advies, vorming en deskundigheidsbevordering te bieden omtrent de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context en om de intersectorale uitwisseling van expertise aan te moedigen.

 

Het programma CROSSLINK bestaat uit 2 luiken:

 

- Consult en advies: in laagdrempelige regionale antennepunten kunnen deskundigen uit de niet-gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorg (eerste lijn, huisartsen, CLB, jeugdhulpvoorzieningen en -verwijzers, pediaters, algemene ziekenhuisdiensten, CAW, ...) vragen stellen over kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een probleem inzake geestelijke gezondheid. Binnen dit luik worden de volgende opdrachten opgenomen:

  •         Onmiddellijk telefonisch advies
  •         Advies inzake toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  •         Consult via een overleg op afspraak met de vraagsteller
  •         Outreachend consult op afspraak binnen een voorziening

 

- Vorming en deskundigheidsbevordering: in een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ...

 

Praktische informatie:

 

Voor ‘Consult en advies’ delen we de provincie op(*):

 

  •         Noord-West-Vlaanderen via 051/69.10.60, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 10u30-12u30.
  •         Zuid-West-Vlaanderen via 051/69.10.61, bereikbaar op ma/di/do/vrij van 8u30-10u30.

 

Voor ‘Vorming en deskundigheidsbevordering’ kan je contact nemen met coördinator Annick Dobbelaere via annick.dobbelaere@wingg.be of 0488/82.79.15

 

Klik hier voor de flyer

 

(*) via onderstaande tool ('Telefoonnummer opzoeken') kan je uitzoeken tot welke regio jouw gemeente behoort.

 

Bekijk de bijlage

Telefoonnummer opzoeken.

Voeg hieronder de naam in van jouw gemeente en kijk hoe je contact kan opnemen met ons.Met deze resultaten konden we niks terugvinden in onze databank.