Ampel WINGG

Om het zorgprogramma dubbeldiagnose voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen te realiseren, ontstond een coproductie tussen WINGG en Ampel (CGG Prisma).   

VOOR WIE?
Kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen. Ampel WINGG werkt voornamelijk met het natuurlijke en professionele netwerk van de kinderen en jongeren.
Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen, wordt in samenwerking met de consulentenwerking van Ampel bekeken wie de vraag opneemt. 

WAT DOEN WE? 
Ampel WINGG is een mobiel team en komt dus naar jou toe. Bovendien is de ondersteuning gratis. Het aanbod bestaat uit langdurige zorg (care) of een kortdurend crisisaanbod. 

Care – langdurige zorg
Een kind of jongere wordt aangemeld voor ‘care’ wanneer er sprake is van een vastgelopen situatie en reguliere zorg/ondersteuning ontoereikend is. Binnen het langdurige zorgtraject van Ampel WINGG (‘care’) wordt gestart vanuit een beeldvorming van het kind/jongere binnen de aanwezige contexten. Op basis van die beeldvorming stelt Ampel WINGG hypotheses en ondersteuningsadviezen op. Vervolgens gaat het team aan de slag met familie, begeleiders en leerkrachten om deze adviezen te vertalen naar de verschillende contexten van een kind/jongere. 

Crisis Ampel
Een kind of jongere met verstandelijke beperking wordt aangemeld wanneer er sprake is van een acute psychische crisis. Het gaat om een situatie van ernstig psychisch lijden waarbij de draagkracht van de context (gezin, leefgroep, school) overschreden wordt.  Tijdens een mobiele crisisinterventie wordt een inschatting gemaakt van de crisissituatie. Een crisisinterventie wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de twee werkdagen. Na de interventie wordt in overleg met het crisisteam van WINGG bekeken of een mobiele behandeling van maximum vier weken aangewezen is.

HOE AANMELDEN?

Langdurige zorg
Aanmelden kan hier.

Crisis 
Aanmeldingen voor crisis gebeuren door een hulpverlener via een telefoon naar het crisismeldpunt (050 33 77 40).