• AANMELDEN

  Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40. De medewerker van het Crisismeldpunt:

  1. Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  2. Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  3. Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  4. Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH – 050 33 77 40