Aanmelden

 • Crisis

  Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT minderjarigen West-Vlaanderen – 050 33 77 40

  De medewerker van het Crisismeldpunt:

  • Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  • Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  • Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  • Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

  WERKAFSPRAKEN

  • De aanmelder informeert het kind/de jongere, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aanmelding en de verdere afspraken.
  • De aanmelder blijft betrokken en in onderling overleg mee aan oplossingen werken.
 • Eerstelijnspsychologen

  Aanmelden voor een eerstelijnspsycholoog kan:

  • in Noord-West-Vlaanderen via het algemeen secretariaat op 0485/83.97.57.
  • in Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen door rechtstreeks contact op te nemen met de eerstelijnspsycholoog.

  Klik hier voor de lijst met deelnemende psychologen. 

  Uitgebreide informatie vind je op deze pagina

 • Casemanagement - Casusoverleg

  U kunt telefonisch contact opnemen met de casemanagers om af te stemmen of het kind/de jongere in aanmerking kan komen voor casemanagement WINGG. Hiervoor neemt u contact met Tim Verbeke (0486 12 11 13).

 • Care - Mobiel Team langdurige zorg

  Het Care-programma staat voor langdurige mobiele zorg. Op deze pagina vindt u meer informatie over het specifieke aanbod en de aanmeldingscriteria. 

  U dient aan te melden via het beveiligde aanmeldingsplatform OBASI: Klik hier om een kind of jongere aan te melden. 

  Indien u technische moeilijkheden ondervindt bij het aanmelden kunt u contact opnemen met annelies.carron@wingg.be

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Care - Infantwerking

  Het infantteam ondersteunt (aanstaande) ouders/zorgfiguren en jonge kinderen. Hier kan u aanmelden voor kortdurende behandeling aan ouder en baby (< 6 maand) of voor langdurige behandeling aan ouder en kind (< 2,5 jaar). 
  Op deze pagina vindt u meer informatie over het specifieke aanbod en de aanmeldingscriteria. 

  U dient aan te melden via het beveiligde aanmeldingsplatform OBASI: Klik hier om aan te melden. 

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Care - ART

  ART staat voor Agressie Regulatie Training. Op deze pagina vindt u meer informatie over het specifieke aanbod en de aanmeldingscriteria.

  U dient aan te melden via het beveiligde aanmeldingsplatform OBASI: Klik hier om aan te melden. (LET OP: om een aanmelding te kunnen doen moet je de eerste drie vragen met "Ja" beantwoorden)

  AANMELDINGSTOP TOT JANUARI 2024

 • Care - Ampel WINGG

  Het Care-programma staat voor langdurige mobiele zorg. Ampel WINGG richt zich op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Op deze pagina vindt u meer informatie over het specifieke aanbod en de aanmeldingscriteria. 

  U dient aan te melden via het beveiligde aanmeldingsplatform OBASI: Klik hier om een kind of jongere aan te melden. 

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×