Over WINGG


WINGG (als netwerk) = een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren. 

De WINGG programma’s


Het netwerk WINGG bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (WINGG Crisis, WINGG Care, WINGG Connect) en kennisdeling (WINGG Crosslink) tussen de verschillende partners in West-Vlaanderen te komen.

Speciaal in de kijker

PSYCHOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN - 

Als kind of jongere kan je met lichte of matig ernstige psychische problemen terecht bij een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog. Tijdens een eerste gesprek bekijkt deze samen met jou wat voor jou de meest geschikte hulpverlening is. Dit kan eerstelijns of gespecialiseerde psychologische zorg zijn en dit zowel individueel of in groep. Eventueel zullen zij je doorverwijzen. 

Meer info 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×