Psychologische zorg in de eerste lijn


  Kader van de psychologische zorg in de eerste lijn

  De netwerken geestelijke gezondheid creëren samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen. Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

   

  Voor individuele sessies bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog betaal je € 11,00 euro per sessie. Bij recht op verhoogde tegemoetkoming betaal je € 4,00. Voor groepssessies betaal je €2,50 per sessie. Voor eerstelijns psychologische zorg is de eerste individuele sessie gratis.

   

  Er worden 2 psychologische functies voorzien in de eerste lijn:

  EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG (ELPZ)

  Eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Zij kunnen rechtstreeks bij de  klinisch psycholoog of orthopedagoog terecht en het  bezoek wordt terugbetaald. De eerste sessie is gratis.

  - kinderen en jongeren: max. 10 individuele of 8 groepssessies per 12 maanden

   

  GESPECIALISEERDE PSYCHOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN (GPZ)

  Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn aan minderjarigen en hun gezin met een matig tot milde psychische klachten, met een nood aan specifieke zorg. Hier kan aangemeld worden via een functioneel bilan.

  - kinderen en jongeren: gemiddeld 10 (max. 20) individuele of  max. 15 groepssessies per 12 maanden

  Hoe kan ik een psycholoog/orthopedagoog voor kinderen en jongeren bereiken?

  Een overzicht van de contactgegevens van de klinisch psychologen en orthopedagogen die als eerstelijnspsycholoog werken. 

  Aanmelden voor een eerstelijnspsycholoog kan:

  • in Noord-West-Vlaanderen via het algemeen secretariaat op 0485/83.97.57.
  • in de rest van de provincie door rechtstreeks contact op te nemen met de eerstelijnspsycholoog.

   

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×