Eerstelijns psychologische zorg


  Kader van de psychologische zorg in de eerste lijn

  WINGG creëert samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg. Zo willen we het functioneren en de draagkracht van ieder kind versterken. Ook de volwassen netwerken geestelijke gezondheidszorg nemen deze rol vast waardoor de psychologische hulpverlening zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen. 

  - Het aanbod van groeps-en individuele sessies is gratis voor kinderen en jongeren (0 t.e.m. 23 jaar).

  - Voor een aanbod kampen betaal je € 5 per dag. Dit kan enkel bij goedkeuring van de geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog en iemand uit uw zorgnetwerk.

  - Wanneer de psycholoog/orthopedagoog inschat dat de hulpvraag niet past binnen het aanbod van de conventie kan er hulp gezocht worden binnen het breder netwerk, dit proces is gratis.

   

  Wie een geconventioneerd psycholoog/orthopedagoog, kamp en/of groepsaanbod zoekt kan een overzicht terugvinden op de site elpen.be

  Info voor cliënten

  Als kind of jongere (en hun zorgfiguren) kan je met psychische problemen terecht bij een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog. Tijdens een eerste gesprek bekijkt deze samen met jou wat voor jou de meest geschikte hulpverlening is. Dit kan eerstelijns psychologische of gespecialiseerde zorg zijn en dit zowel individueel of in groep. Eventueel zullen zij je doorverwijzen.

   

  • Voorwaarden?

   Iedereen die aangesloten is bij een zorgverzekeraar of mutualiteit kan gebruiken maken van dit aanbod, verder zijn er geen bijkomende voorwaarden. Let op: Er zijn niet voldoende uren beschikbaar om aan elke vraag te voldoen, dus bespreek de kostprijs op voorhand met uw hulpverlener.

  • Hoe komt u bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog terecht?

   Om een afspraak te maken bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog verwijzen we je graag naar de                website elpen.be.

  • Hoeveel sessies worden er terugbetaald?

   Het aanbod van groeps-en individuele sessies is gratis voor kinderen en jongeren (0 t.e.m. 23 jaar), gemiddeld gezien gaat dit over 10 individuele sessies. Er bestaat een mogelijkheid tot uitbreiding, maar dit is afhankelijk van de inschatting van de psycholoog of orthopedagoog. Het groepsaanbod is onbeperkt.

  • Hoeveel moet ik betalen per sessie?

   Het aanbod van groeps-en individuele sessies is gratis voor kinderen en jongeren (0 t.e.m. 23 jaar).

   Voor het aanbod kampen betaal je € 5 per dag. Dit kan enkel bij goedkeuring van de geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog en iemand uit uw zorg netwerk.

  • Klachten of Ideeën?

   Alle hulpverleners staan open voor opmerkingen, suggesties, klachten,… Zeg je zeg ! 
   Als er iets niet loopt zoals je wil dat het loopt dan kan je dit steeds met jouw hulpverlener bespreken. 

   Als je het, om de één of andere reden, niet ziet zitten om dit rechtstreeks met jouw hulpverlener te bespreken. Of als je ideeën hebt die je graag mee wil geven aan de organisatie, dan kan je via deze link je zeg doen. 

  Info voor verwijzers

  Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante prestaties van klinisch psychologen en orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is aanvullend op het bestaande aanbod en dient gericht te zijn op het versterken van het functioneren en de draagkracht van de kinderen/jongeren. 

  Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks sessies, afhankelijk van de inschatting of deze na intake door de psycholoog/orthopedagoog wordt opgenomen in de eerstelijns psychologische zorg of gespecialiseerde zorg en of dit via een individuele of een groepsaanpak dient te verlopen.

  De kostprijs voor een individuele sessie en een groepsessie is gratis voor kinderen en jongeren (0 t.e.m. 23 jaar).

   

  Info voor klinisch orthopedagogen/psychologen

  Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante prestaties van klinisch psychologen en orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is aanvullend op het bestaande aanbod en dient gericht te zijn op burgers met milde tot matig klachten en een kwetsbaar profiel. Deze terugbetaling kadert in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg en is een project, dat loopt tot 31/12/2026. In dit project zijn drie functies mogelijk:

  • De functie gemeenschapsgerichte interventies: preventief, veerkrachtversterkende groepssessie en of psycho-educatie in groep.
  • De functie eerstelijnspsychologische ondersteuning: vraagverheldering, veerkrachtversterkend, problemen in een vroeg stadium en/of motiverend werken (individueel of in groep).
  • De functie eerstelijnspsychologische behandeling van lichte tot matige problemen: klinische doelstellingen die verder gaan dan het versterken van veerkracht (individueel of in groep).

  Om dit te realiseren wordt jaarlijks een extra budget van 165 miljoen euro vrijgemaakt. Met dit budget kunnen uiteraard niet alle patiënten met psychische problemen geholpen worden, maar wordt er wel een belangrijke aanvulling voorzien op het bestaande aanbod. Alles kadert binnen een groeiproces om tot een toegankelijke ambulante psychologische zorg te komen voor elk kind/jongere.

  De ambulante psychologische zorg wordt op het niveau van de eerstelijnszones georganiseerd met een specifieke aandacht voor outreachend/innovatief werken zoals groepsaanbod, kampen, psychologen op vindplaatsen, aan huis,... zie voorwaarden.

  • Voorwaarden om als klinisch psycholoog/orthopedagoog deel te nemen?
   • Beschikken over een visum voor het uitvoeren van het beroep klinisch psycholoog/orthopedagoog. 
   • Ingeschreven zijn als zelfstandige (volledig of in bijberoep) of in loondienst werken waarbij de werkgever een overeenkomst afsluit met het netwerk en waarin gesteld wordt dat u gedurende die uren exclusief werkt binnen de conventie.
   • Aan lokale intervisies deelnemen en jaarlijks minstens 2 vormingen volgen.
   • U kunnen vinden in de filosofie van de conventie, namelijk de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de bevolking en de eerste lijn brengen via outreachend en multidisciplinair werken. Concreet zien we dit door een 25 porcent innovatief werken, zijnde:
    • Aan huis, aan school... Maw naar de jongeren zijn leefomgeving.
    • Wandeltherapie of Animal Assisted Therapie: We zien de meerwaarde van het buiten werken bij jongeren die niet passen in een priépraktijk. 
    • Kinderen gaan halen op school en nadien terugbrengen: Een duidelijk voorbeeld hier is een samenwerking met een lagere school waar begeleiding naar de praktijk een drempel verlaagt.
    • In een vindplaats goedgekeurd door het netwerk.
    • Groepsaanbod/ kampaanbod
    • Let op: We geven de voorkeur aan het zoeken naar een kwaliteitsvol outreachend aanbod. Niet elke 7-jarig kind zal nut hebben van therapie buiten, niet elke jongere wil therapie aan huis/school… Een therapeutisch aanbod op maat van de cliënt staat dus steeds voorop! We zien 25% dus als een einddoel maar er wordt hier tijd voorzien om te zoeken naar een duurzame, kwaliteitsvolle werking
   • Meer uitleggen kan je verkrijgen via een kort online overleg, stuur gerust een mailtje naar shanaya.bouckaert@wingg.be om een afspraak in te plannen.  
  • Opnames infosessies plus 'Tboekske

   Op maandag 12 februari houden we een infosessies voor alle geïnteresseerden omtrent de conventie 'Financiering van psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden'. Reply kan hier bekeken worden. 

   In bijlage kan je hier ook het 'tboekske weervinden die een eerste blik werpt op de visie en de praktische implicaties voor de geconventioneerden. 

    

  • Aanvraag tot deelname als klinisch psycholoog / orthopedagoog of als organisatie

   Om uw kandidatuur tot deelname aan de overeenkomst 'Financiering van psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden' ("de conventie") in te dienen, vragen wij u om een mail te sturen naar shanaya.bouckaert@wingg.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×