Arts-specialist in de inwendige geneeskunde of arts-specialist in de kindergeneeskunde of huisarts met specifieke expertise in de doelgroep eetstoornissen voor het Multidisciplinair Ambulant Support Team (MAST)

Heb je ervaring in de behandeling van eetstoornissen en heb je zin om in een enthousiast team te ondersteunen in de zorg voor eetstoornissen bij kinderen en jongeren?

Neem dan zeker deze vacature even door!

 

 

 

Volledige vacature - Contract onbepaalde duur, 0,25 VTE

In het kader van de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren werd voor de provincie West-Vlaanderen het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) voor kinderen, jongeren en hun context opgericht.

 

Vanaf 1 februari 2024 wordt een nieuw zorgtraject gelanceerd dat gericht is op kinderen, jongeren en jongvolwassenen die kampen met eetstoornissen.

 

In de eerste fase zullen volgende zaken opgestart worden:

 • Het versterken van de ambulante zorg voor eetstoornissen door terugbetaling te voorzien voor advies van een gespecialiseerde diëtist en/of begeleiding door een gespecialiseerde psycholoog of orthopedagoog.
 • Om jongeren met milde/matige eetstoornissen (t.e.m. 23 jaar) zo lang mogelijk in de eigen omgeving ambulant te ondersteunen en behandelen wordt in elke provincie een Multidisciplinair Ambulant Support Team (MAST) gecreëerd om de ambulante hulpverleners in de eerste en tweede lijn te ondersteunen of doorstroming naar residentiële zorg te faciliteren.

Het MAST is multidisciplinair samengesteld uit een kinder- en jeugdpsychiater, een arts (huisarts, pediater of arts-specialist in de interne geneeskunde), een diëtist en een klinisch psycholoog/orthopedagoog, allen met specifieke competentie, affiniteit en ervaring in de behandeling van eetstoornissen.

Het MAST biedt casusondersteuning en zorgt voor expertise-uitwisseling. Ook zorgcoördinatie bij moeilijke trajecten (op casusniveau) behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast zorgt het MAST voor inventarisatie en verbinding binnen het provinciale zorgaanbod voor eetstoornissen.

 

Als arts van het MAST werk je mee aan

 • het ontwikkelen van een snellere en betere kennis over eetstoornissen,
 • een meer toegankelijke zorg en uniforme aanpak van eetproblemen ongeacht de plaats van aanmelding,
 • het versterken van motiveringstechnieken om kinderen en jongeren met eetstoornissen in de zorg te krijgen,
 • het faciliteren van samenwerking tussen de verschillende hulpverlening (o.a. huisartsen, eerstelijnspsychologen,...),
 • ondersteunen in gerichte verwijzing.

 

 Je functie 

 • Je neemt verantwoordelijkheid op binnen het MAST.
 • Je brengt er de specifieke deskundigheid en ervaring met eetstoornissen in.
 • Je neemt deel aan de wekelijkse MAST-teamvergaderingen.
 • Je ondersteunt (huis)artsen en kinderartsen - in de ambulante zorg - in de inschatting van de medische ernst van de eetstoornis en in het detecteren en behandelen van somatische gevolgen van de eetstoornis. Je baseert je hierbij op internationale richtlijnen (o.a. MEED-guidelines) en de draaiboeken van Eetexpert.
 • Binnen het MAST werk je superviserend en coachend met de psychologen, de diëtiste en de kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast is verbindend werken met partners essentieel.

 

Je profiel

 • Je bent arts-specialist in de inwendige geneeskunde of arts-specialist in de kindergeneeskunde of huisarts.
 • Je hebt ervaring met of interesse in eetstoornissen.
 • Je wil inspirerend en verbindend werken om de eetstoornissen problematiek beter te kunnen aanpakken.
 • Je beschikt over de nodige relationele vaardigheden om anderen motiverend, inspirerend en empowerend te sturen. Je werkt multidisciplinair en intersectoraal samen met respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners.
 • Je staat open voor verandering en je bent bereid mee te werken aan een voortdurende verbetering van de zorg.
 • Je kan je expertise en visie beklijvend en duidelijk overbrengen en houdt er van andere hulpverleners in hun kracht te zetten.
 • Je houdt ervan te pionieren en uitdagende paden te bewandelen.

 

Ons aanbod

 • Je werkt in een team van experten in eetstoornissen, die even leergierig zijn als jij.
 • Je werkt in de boeiende en dynamische werkomgeving van het netwerk WINGG waar zorgkwaliteit en vernieuwing centraal staan.
 • Contract 0,25 VTE, met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning op zelfstandige basis volgens loonnorm van de netwerkpsychiater binnen de netwerken GGKJ.

 

Hebben we je interesse gewekt met deze vacature? Dan ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief, gericht aan Marie Deboutte (verantwoordelijke cluster Strong) via marie.deboutte@wingg.be, ten laatste op vrijdag 16/2/2024.

Bijkomende informatie over deze vacature, het netwerk en dit nieuw zorgtraject rond eetstoornissen kan steeds worden opgevraagd bij Marie Deboutte (tel 0478/662658). Neem zeker ook even een kijkje op onze website www.wingg.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×