Terug naar overzicht

Als je van spelen leren kan

Graag willen we een nieuw project vanuit het infantteam WINGG bekendmaken: 'Als je van spelen leren kan'.

We willen met dit project preventief inzetten op taal – en ontwikkelingsstimulatie, door met eigen ontwikkelde spelboxen aan huis te gaan bij gezinnen. We richten ons op kinderen tussen 0 en 3 jaar die opgroeien in kansarme gezinnen. Door samen op de vloer te spelen, hopen we een steentje te kunnen verleggen en de vroege ontwikkeling extra kansen te geven.

We houden een langetermijndoel voor ogen. We hopen namelijk met dit project gezinnen te bereiken die nog niet in het bestaande spel – en ontmoetingsaanbod terecht komen. Door aan huis te gaan, willen we gezinnen laten proeven van spel met het kind en van hieruit actief toeleiden naar het bestaand aanbod.

Het project wordt geïnspireerd vanuit de Infant Mental Health visie, en wordt vormgegeven met de expertise van het mobiel infantteam van WINGG. We willen hierbij benadrukken dat er binnen dit project geen ouder-kindtherapie wordt gegeven. Er wordt ingezet op spelen, ervaren en beleven, vanuit de overtuiging dat dit een meerwaarde kan vormen voor de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks bij de collega's: Debby Viaene (Debby.Viaene@wingg.be of 0475 77 17 04) en Emma Vandesompele (Emma.Vandesompele@wingg.be of 0473 95 53 21). Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen.

Speelse groetjes,

Het infantteam WINGG

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×