Terug naar overzicht

Zorgtraject eetstoornissen

De federale overheid investeert bijkomende middelen in zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot en met 23 jaar) met eetproblemen of -stoornissen. Vanaf 1 februari 2024 kunnen de netwerken geestelijke gezondheid, o.a. WINGG, een zorgtraject organiseren voor deze doelgroep.

Wat houdt het zorgtraject in?

 • Volledige terugbetaling van gemiddeld 10 sessies (max. 20) per jaar voor psychologische behandeling

 • Volledige terugbetaling van 15 sessies per jaar voedingsadvies van een gespecialiseerde diëtist

 • Een gespecialiseerd eetstoornisteam per provincie dat andere hulpverleners zoals huisartsen en CLB-medewerkers ondersteunt door consult en vorming. Deze gespecialiseerde teams worden Multidisciplinaire Ambulante Support Teams (MAST) genoemd.

Hoe pakken we dit aan?

WINGG vormde een werkgroep om dit zorgtraject vorm te geven en in de komende periode uit te rollen binnen West-Vlaanderen. Dit houdt onder andere in:

 • Een communicatiecampagne ondersteunen zodat diëtisten met expertise rond eetstoornissen zich kandidaat kunnen stellen om zich te conventioneren - we raden aan om de infosessie van Eetexpert (doorgegaan op 07 februari 2024) te herbekijken. Dit kan gratis via deze link.  

 • Een informatiecampagne ondersteunen zodat (huis)artsen als ‘gatekeepers’ op de hoogte zijn van de mogelijkheden en voorwaarden van de conventie eetstoornissen - we raden aan om het webinar van Eetexpert en Domus Medica (doorgegaan op 20 februari 2024) te herbekijken! Dit kan gratis via deze link

 • Regelmatig oproepen lanceren zodat geconventioneerde psychologen en orthopedagogen met expertise rond eetstoornissen zich kenbaar kunnen maken voor psychologische behandeling van deze kinderen en jongeren.

 • Een psycholoog, psychiater, arts, diëtist aanwerven die samen het West-Vlaamse MAST-team vormen.

Wat is nu al mogelijk?

In West-Vlaanderen zijn er al meerdere geconventioneerde psychologen en orthopedagogen die expertise hebben in het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een eetstoornis.

 • Surf naar https://elpen.be/

 • Kies een leeftijdscategorie (0-15 of 16-23)

 • Filter bij Zorgvraag op “Eetstoornissen”

 • Je krijgt een overzicht van de psychologen en orthopedagogen met expertise in het behandelen van eetstoornissen

Meer informatie?

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×