25/04/2024
Terug naar overzicht

Webinar Beroepsgeheim

 

Jeugdhulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met vragen naar informatie-uitwisseling vanuit heel verschillende invalshoeken. Relevante informatie betreffende cliënten wordt om te beginnen, vanouds, in het belang van de hulpverlening gedeeld met andere hulpverleners in kader van het gezamenlijk of gedeeld beroepsgeheim. Het afgelopen decennium wordt bovendien ook steeds vaker informatie uitgewisseld met andere actoren (zoals justitie) of individuen (uit de context van de jongere) op basis van het casusoverleg, de ketenaanpak, Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC), …

Hierbij mag nooit de essentie uit het oog verloren worden: de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en zijn hulpverlener. Om deze vertrouwensrelatie optimaal te kunnen realiseren, is de hulpverlener gebonden aan het beroepsgeheim. Beroepsgeheim heeft trouwens ook een belangrijke maatschappelijke functie. Het zorgt er namelijk voor dat mensen beroep ‘durven’ doen op hulpverlening. Een vertrouwensband is dus essentieel om tot efficiënte en preventieve hulpverlening te komen.

 

De basisprincipes van het beroepsgeheim en enkele belangrijke uitzonderingen komen aan bod tijdens deze workshop.

 

SPREKER: Nele Desmet (Juriste tZitemzo vzw) 

WANNEER? 25 april 2024 van 13u00 tot 15u00

KOSTPRIJS? 15 EUR per deelnemer

(uitzondering: Gratis voor geconventioneerde psychologen) 

INSCHRIJVEN kan via onderstaande inschrijvingsblok. + Het webinar kost 15 EUR per deelnemer.
Graag dit bedrag te storten voor 15 april 2024 op  het nummer van WINGG: BE73 7340 4103 6160.
Graag als mededeling: uw eigen naam en naam vorming erbij vermelden. (vb. Natascha Deblauwe-webinar beroepsgeheim)

NIEUW: Als je ingeschreven bent kan je ook via reply het webinar op een later moment herbekijken via een persoonlijke link die u ontvangt na het webinar. 

Indien je nog vragen hebt: contacteer mij gerust op natascha.deblauwe@wingg.be of 0488 82 79 15 . 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×