09/09/2024
Terug naar overzicht

WINGG en CGG-SP organiseren: Suïcidepreventie bij kinderen en jongeren

 

 

Op 9 september 2024 slaan WINGG en de CGG-Suïcidepreventiewerking van West-Vlaanderen de handen in elkaar. Samen organiseren we een boeiende dag waarin suïcidepreventie bij kinderen en jongeren centraal zal staan.

Het wordt een dag met praktische workshops over verschillende thema’s die gelinkt zijn aan suïcidaliteit.

Programma

Workshops

Suïcidaliteit en A.S.S (Jessica Leonard)

Tijdens deze workshop verkennen we de diepgaande verbinding tussen suïcidaliteit en autisme, en reiken we praktische instrumenten aan voor hulpverleners om het gesprek over suïcidale gedachten aan te gaan en actie te ondernemen. Mensen met autisme lopen vaak een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag, om diverse redenen. Daarom besteden we ruime aandacht aan het begrijpen van autistisch denken, als basis om de complexiteit van doodswensen te doorgronden. Van daaruit verkennen we verschillende concrete benaderingen om kinderen en jongeren weer perspectief op leven te bieden.

Suïcide gepaard met eetstoornissen (Nausika Desmet)

Anorexia nervosa is de derde meest voorkomende psychiatrische stoornis bij adolescente meisjes. Deze problematiek kent een hoog risico op chroniciteit en een hoog sterftecijfer, onder meer ten gevolge van suïcidaliteit. Een snelle inschatting en doorverwijzing naar gepaste zorg zijn essentieel voor een goede prognose bij zowel eetproblematieken als suïcidaliteit. In deze workshop leren we verschillende eetstoornissen herkennen en inzicht krijgen in de complexiteit en interactie van deze problematieken.

Suïcidaliteit en verstandelijke beperking (TineMorisse(Ampel) en Marieke Coorevits (CGG-SP))

In deze workshop proberen we enkele antwoorden te formuleren op een aantal vragen: Wat zijn specifieke risicofactoren? Hoe bevraag je suïcidaliteit? Welke houding neem je hierbij aan? Wat zijn do’s en don’ts in het omgaan hiermee? We bieden hierbij een combinatie van theoretische handvaten en praktijkadviezen over suïcidepreventie en vertalen dit naar de doelgroep van personen met een (licht) verstandelijke beperking.

Suïcidaliteit binnen het gezin bespreekbaar maken (Gaetana Meeus (CCG-SP) en Sofie Vandewiele (WINGG))

'Hoe spreek je met een kind/jongere over suïcidaliteit binnen het gezin?’

In deze workshop gaan we dieper in op de impact van suïcidaliteit binnen het gezin op kinderen/jongeren. Je krijgt concrete handvaten hoe je met kinderen/jongeren in gesprek kan gaan over suïcidaliteit bij hun ouder, broer/zus... Daarnaast introduceren we enkele praktische tools die je kan gebruiken om deze gesprekken te ondersteunen.

Verdiepende workshop suïcidaliteit bij kinderen en jongeren (Julie Quequin (WINGG))

Hoe ga je om als hulpverlener met jongeren waarbij de suïcidaliteit vervlochten zit in een complex geheel met ook andere vormen van (zelf)destructief gedrag? Wat is het verschil tussen suïcidaliteit en zelfverwondend/zelfdestructief gedrag en wat kan je dan doen als hulpverlener is die ‘grijze zone’? In deze workshop gaan we samen op zoek naar de manieren waarop je het verschil kan ervaren tussen suïcidaal gedrag en zelfdestructief/zelfverwondend gedrag. We staan stil bij de actief die je hierin als hulpverlener kan nemen en welke tools handig zijn om te gebruiken. Dit alles proberen we te begrijpen in een kader van identiteitsontwikkeling en adolescentie. Enige ervaring in het werken met suïcidale jongeren en complexere problematieken is aangewezen.

Inschrijven

                                                                     Locatie: Vives Roeselare                                                               

                                                                Kostprijs: 50EUR inclusief lunch

                                                               Inschrijven kan via volgende LINK

Graag het bedrag te storten voor 1 september 2024 op  het nummer van WINGG: BE73 7340 4103 6160.
Graag als mededeling: uw eigen naam en naam vorming erbij vermelden. (vb. Natascha Deblauwe-vorming suïcidepreventie)  

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×